Επωνυμία Εταιρείας : BOILER MARINE & OFFSHORE REPAIRS
Διέυθηνση : ΒΙ.ΠΑ ΣΧΙΣΤΟΥ, ΟΙΚ. ΤΕΤ.: 09 ΟΔΟΣ 7
Πολη : ΠΕΡΑΜΑ
Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: (+30)-210- 4313400
Fax : (+30)-210- 4006347
E-Mail : info@boilermarine.com
URL : www.boilermarine.com
Διευθυντής: Γ. Σταματελόπουλος : +30- 6944 - 905850 | +30- 6978-487750
Manager: A. Κρανιδιότης : +30- 6945 - 907330 | +30- 6978 -487751
Manager: B. Kυριακόπουλος : +30- 6944 - 290212 | +30- 6984-87752
   
   
 
All rights reserved © Boilermarine.com Powered and Designed by